Fantastiska resultat - Individsamverkansteamet, Samordningsförbundet Insjöriket

I november 2016 gjordes en film om en av Prosperos mest värdefulla tillgångar - Bengt Stockefors. I filmen utforskades vikten av att känna samhörig- och delaktighet på arbetsplatsen samt hur väl arbetsförmedlingen fungerar i praktiken. Både Bengt själv och Prosperos grundare Timo bidrog till att skapa vad vi tycker blev en riktigt bra slutprodukt!

Se filmen HÄR