Genomlysning av patentportfölj

Inför finansieringsrunda i ett utvecklingsbolag har befintliga patentansökningar matchats mot företagets affärsidé, mervärde och konkurrenter. Resultat i samverkan är att patentansökningar har modifierats och förbättrats avseende utökat skyddsomfång samt minimera möjligheter att kringgå skydd. Vidare har kommunikationsmaterial och strategi utvecklats för att skapa trygghet i diskussioner med finansiärer.

Ann Linderoth